Алина

юрист

Цивільне та господарське право: 
•	юридичний супровід правочинів з нерухомістю; 
•	договірна, претензійно - позовна робота; 
•	проведення судових процедур, які пов'язані із застосуванням забезпечувальних заходів щодо активів боржника;
•	юридичний супровід господарської діяльності підприємства, супровід діяльності афілійованих структур, які входять до складу компанії щодо володіння активами та захисту прав власника;
•	досвід ведення переговорів з органами державної влади та місцевого самоврядування, державними контролюючими органами.
Корпоративне право:
•	супроводження M&A угод, проведення due diligence; 
•	розробка комплексної структури угод з урахуванням можливих ризиків і правових наслідків; 
•	угоди з активами, супровід угод з відчуження/придбання акцій (часток), реорганізація, ліквідація підприємств;
•	правовий супровід діяльності Правління (Дирекції), Наглядової ради, Ревізійної комісії, призначення/відкликання членів  виконавчих, наглядових, ревізійних органів;
•	підготовка та проведення загальних зборів акціонерів, формування органів управління, розробка установчих документів, внутрішніх положень, регламентів та ін.
Банкрутство: 
•	на стороні боржника і кредитора (ініціюючого кредитора), представництво інтересів кредиторів і власника (інвестора) на загальних зборах кредиторів, в комітеті кредиторів, ліквідаційної комісії, процедура санації. 
Земельне право: 
•	правовий супровід операцій з землею: купівля-продаж, оренда земельних ділянок;
•	супровід відведення земельних ділянок, супровід проведення державної реєстрації прав на земельну ділянку. 
Нерухомість, будівництво: 
•	аналіз, пропонованих до придбання, інвестиційних проектів (об'єктів нерухомості, землі, оцінка ризиків), супровід інвестиційних проектів. 
•	інвестиції в будівництво житлової нерухомості через цільові облігації;
•	операції з нерухомістю: оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, в т. ч. приватизоване у складі цілісних майнових комплексів або переданих до статутного фонду в процесі приватизації або корпоратизації;
•	придбання та оформлення прав власності/користування на корпоративні активи: нерухоме майно, земельні ділянки;
•	супровід викупу, приватизації нежитлових приміщень комунальної власності;
•	супровід укладення договорів на всіх етапах будівництва від землевідведення до введення об'єкта в експлуатацію з подальшим супроводженням продажів житлового, нежитлового фонду, супроводом здачі в оренду комерційних площ;
•	підготовка пакета документів і супровід участі в тендері. 
Конкурентне право:
•	правовий супровід діяльності підприємств на предмет відповідності їх діяльності антимонопольному законодавству, сприяння в отриманні дозволу АМКУ на концентрацію. 
Судова практика:
•	спори, пов'язані з виконанням, зміною та розірванням договірних відносин, стягненням заборгованості, справи щодо визнання права власності, участь в судових процесах між акціонерами і менеджментом, взаємовідносини з податковими та іншими контролюючими органами, тяжби, пов'язані з захистом прав споживачів, судова практика у сфері корпоративного управління, моделювання судових спорів та ін. 
•	стадія виконавчого провадження: співпраця з органами Державної виконавчої служби та Державного казначейства України щодо виконання судових рішень, стягнення заборгованості в примусовому порядку.
Виборче право: 
•	участь у виборчій кампанії до ВРУ (2012 року) як довірена особа кандидата в народні депутати України, робота з ОВК, ЦВК, організація та проведення зустрічей з виборцями, забезпечення виборчого штабу агітаційними матеріалами, робота з засобами масової інформації, оперативне реагування на спірні, конфліктні ситуації на виборчих дільницях, в т. ч. в судовому порядку.