Инеса

юрист

•	Надавати висновки про відповідність чинному законодавству проектів наказів, положень, розпоряджень, договорів та інших документів Товариства.
•	Складати позовні заяви, захищати та представляти інтереси Товариства у суді та інших установах.